Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core i Core Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

© 2022 Intel Corporation

*Inne nazwy i marki mogą stanowić własność innych podmiotów.